Het leven van de profeet
  12 oktober 2012

  De reis naar Ta’if

  Onder deze omstandigheden vertrok de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, naar Taïf in de hoop dat de…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De tijd der onwetendheid

  Nadat de Profeet Isa met zijn boodschap was gekomen, was er een lange tijd geen profeet meer. Men dwaalde helemaal…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De geboorte en afstamming van de profeet

  De jongste zoon van Abdoel Moetallib heette Abdoellah en was getrouwd met Amina. Op het moment dat Abraha de Ka’aba…
  De Bevrijding
  9 oktober 2012

  Het concept Economie in de Heilige Koran

  De Heilige Koran beschouwt eigendom en geld niet als doel op zich. Het zijn slechts middelen om een doel te…
  Geloofsleer
  8 oktober 2012

  Broederschap tussen Moslims

  Bij deze fundamenten bevolen zij toen goede daden en verboden onaangename daden in overeenstemming met wat de Shari’ah voorschrijft. En…
  Wetgeving
  5 oktober 2012

  Dat wat Halal is, is toereikend terwijl dat wat Haram is, overbodig is.

  Een van de mooie dingen van de Islam is, dat zij alleen maar dat verbiedt wat onnodig of vervangbaar is,…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Hoe bid je?

  Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bidden jullie zoals jullie mij hebben zien bidden”. Allen zijn het erover eens.…
  Ethiek
  10 juni 2018

  De daden worden beoordeeld op basis van de intentie

  De leider der gelovigen, Aboe Hafs, c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Voorwaar, de daden…
  Het Gebed
  7 oktober 2012

  Het gezamenlijk gebed

  Ten eerste: haar verdienste en regelgeving: Volgens ‘Abd Allah ibn ‘Umar (moge God tevreden over hem zijn) was het zo…
  De Bevrijding
  9 oktober 2012

  Concept van Oorlog en Vrede in de Heilige Koran

  Wordt de menselijke gemeenschap gebouwd door middel van conflicten en oorlog of door middel van  vreedzame culturele interactie? Het antwoord…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De slag bij Badr

  De Qoeraish hadden er geen vrede mee, dat het goed ging met de moslims in Madina en dat hun aantal…
  Voor Kinderen
  8 oktober 2012

  De dood van de profeet

  Korte tijd na zijn terugkeer van de bedevaart werd de profeet erg ziek. Hij leed aan zware hoofdpijnen die hem…

  Video's

  1 / 3 Videos
  1

  Jouw ouders

  03:29
  2

  Gratis verspreiden van Juz Amma

  01:50
  3

  سورة الملك جمال الدين الزيلعي - Surat Al Mulk Jamal Adeen Alzailaie

  08:11

  Het gebed

  Reinheid

  Aanbidding

  Geloofsleer

  De bedevaart

  De zakaat

  Ethiek

  Close